Torbjörn Danielsson visar framfötterna.

http://www.vf.se/Asikter/Varmland/Upphandlingen-foljde-EUs-regler-100510.aspx

I VF idag (läs 10/5) får vi tar del av Värmlandstrafiks åsikter angående den upphandling som sker med jämna mellanrum, oftast vart 5 år. De skiter fullständigt i allt annat än priset, det visste vi ju från förr i och med artikeln som Torbjörn Danielsson medverkade i. Samt att nu, sägs det att de följde de av EUs uppställda regler.

Ja, det må så vara att upphandlingen gör. Men vad som glöms bort i och med den kommentaren av Danielsson är att det är Värmlandstrafik som skriver anbudsunderlaget och som det ska läggas in pris på. Där har man alltså all möjlighet i världen att lägga in olika saker och ting så som timlön enligt svenskt kollektivavtal i stället för procentlön enligt svenskt kollektivavtal. Men en sådan sak väljer man att bortse ifrån då det enligt Torbjörn Danielsson, i svar till mig för själv har sagt att de upphandlar bilar och inte chaufförer. Slut summa summarum. Samtliga chaufförer ska sluta och hjälpa till när något går galet så som idiotiska samtransporter där värmlandstrafik förlorar pengar eller att ringa och påtala att detta går inte, ni har gett för dåligt med tid då detta inte är vårt problem då det inte är vi som dirigerar. Behöver vi hjälp ska vi ge fan i att ordna hjälpen själva utan vi ska sitta och vänta tills trafikledningen har löst problemet, trots att vi många gånger löser den lättast själv. Hoppas nu att samtliga hör hur illa detta låter. Det är ju här som hela skon klämmer. Värmlandstrafik måste inse att det är folk som kör dessa upphandlade bilar och behandla sina underentreprenörer och dess anställda med respekt och samarbeta i stället för att motarbeta. Värmlandstrafiks ledning måste också inse att det är människor vi kör och inte paket och därmed också behandla dessa kunder med respekt. Samarbete löser problemen med det system som värmlandstrafik har, inte värmlandstrafik själva.

Det ska bli enormt spännande att se vad framtiden har att erbjuda. Den framtiden som hade funnits inom den särskilda kollektivtrafiken, finns inte längre då utvecklingen inom denna bransch blir allt sämre. Detta kan bara bero på en enda sak och det är ett ointresse av beställare och entreprenörer.

Micke

Annonser

Budget i Eda

Först av allt vill jag säga att det är intressant att se att ett parti som HEL verkligen gör ett försök med att ta fram en alternativ budget. En budget som är jävligt intressant faktiskt. Men har några frågor.

1. Ett antal biståndsbedömare ska tas bort och ansvaret läggas över på vårdpersonal, MAS och behandlande läkare. Läkaren kan inte Eda kommun besluta om då den är landstingsanställd och den eller annan representant från landstinget brukar redan vara med vid vårdplaneringar. MAS, ja den är kompetent till att vara med. Men en biståndsbedömare är en högskoleutbildad person med inriktning på geriatrik och handikapp, just för att kunna se vilka behov som finns. Varför vill ni ersätta en högskoleutbildad person med en som inte är det, så som en undersköterska?

2. Ni vill behålla undersköterskor inom vården och det tycker jag är enormt bra av er. Men om denna personal ska vara med på vårdplaneringar, ja då försvinner ju dessa handtag från golvet i alla fall och därmed har ni ju sänkt antalet på golvet ändå som ska jobba med de gamla. Detta är synd och skam.

3. En hel radda med chefer ska tas bort och sånt gillar jag. Dessutom gillar jag att allt ska upp i ljuset i diverse affärer som denna kommun sysslar med och som de mörkar. Men hur har ni tänkt runt allt detta med medarbetarsamtal etc som är fastställt i arbetsmiljölagen? Eller menar HEL att vi inte ska följa arbetsmiljölagen? Men jag tycker att det är ett helt rätt spår som ni har styrt in på.

4. Jag kan alltså se fram emot HELs röster angående mitt medborgarförslag runt de politiska arvodena, men på en förfrågan till EDAS ekonomiavdelning så är inte besparningen 525 000 som ni redovisar utan en besparning på på 1.440.000, men det gör ju inget om vi sparar lite mera än det redovisade. Bara bra det.

5. Ni får samma problem när det gäller att följa MBL och arbetsmiljölagen inom vården när det gäller att ta bort områdescheferna. Är det fortfarande så att vi som kommun inte ska följa vad lagen säger?

6. Just nu är det kö till barnomsorg i några områden. Hur vill HEL åtgärda dessa problem?

7. Misskötsel av kommunens fastigheter av det egna bostadsbolaget. Hur vill HEL åtgärda det?

8. Kommunens enorma priser på sopor, vatten och avlopp. Hur ställer sig HEL i denna fråga?

9. Kommunens datanät har idag en enorm kostnad för licenser, en kostnad som kan ändras med andra program. Ingenting händer i frågan. Hur vill HEL förändra detta?

Ja, fler frågor kommer senare. Men vi kan ju börja här.

Micke